Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Firma Mar-Pol Computers

Firma Mar-Pol Computers powstała w maju 1995 r.

Od momentu powstania firmy fundamentem naszej działalności jest wspieranie i opieka nad strukturą informatyczną w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach.

Aktualności

InsERT GT 1.56 SP1

14.03.2019


Lista zmian:
 • Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.

 • Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.

 • Dodano uprawnienia dotyczące e-sprawozdań finansowych.

 • Do e-sprawozdań finansowych dodano atrybut miejsce składnia sprawozdania. Możliwe
  opcje to KRS oraz KAS.

 • Umożliwiono podczas zatwierdzania e-sprawozdania wpisanie daty sporządzenia e-sprawozdania
  finansowego.

 • Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało
  zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.

 • Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT
  w wersji 3.

 • Dodano wersję 6-0E wysyłki dla deklaracji CIT-ST(7).

 • Umożliwiono dodanie pozycji użytkownika na elemencie e-sprawozdania finansowego Dodatkowe
  informacje bez konieczności posiadania zielonego PLUSA dla InsERT GT.

 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdania typu Rachunek przepływów do e-sprawozdania.
  Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.

 • Umożliwiono wysyłkę na bramkę KAS e-sprawozdań finansowych.

 • Dodano weryfikację wypełnienia obowiązkowych pól w elementach e-sprawozdania finansowego.

 • Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach
  pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

 • Dodano możliwość podpisania e-sprawozdania finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego,
  w tym możliwość podpisania pliku wieloma podpisami.

 • Dodano możliwość zaimportowania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Importowane
  e-sprawozdanie może być podpisane zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem
  Zaufanym.

 • Zniesiono wymaganie powiązania konta ze stawką VAT dla opcji Wstaw wydatek na pojazd.

 • Poprawiono problem polegający na nie pobieraniu danych ze sprawozdania własnego o
  typie Zestawienie zmian do e-sprawozdania finansowego.

 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdań jednokolumnowych do e-sprawozdania. Poprzednio
  rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.

 • Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się
  komunikatem: "Nieznany typ JPK" i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.

 • Poprawiono problem polegający na nieuwzględnianiu znacznika Naliczaj zaliczki nieprzekraczające
  1000 zł podczas wyliczania zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT w wersji 4.

 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano nową opcję "Dodaj i podpisz". Umożliwia
  ona automatyczne podpisywanie dokumentów dodawanych do biblioteki spoza programu.

 • Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).

 • Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki
  do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.

 • Dodano nowy wzorzec deklaracji GUS Z-03.

 • Rozwiązano problem z ustawianiem selektora "Przypadek szczególny PIT" na dokumencie
  Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych
  od stawień pól "Przypadek szczególny PIT" i "Przypadek szczególny VAT" znajdujących
  się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.

 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy podczas użycia opcji Wstaw wydatek
  na pojazd.

 • Przeniesiono pole "Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek
  małych/mikro" na Wprowadzeniu do e-sprawozdania finansowego z zakładki Daty na zakładkę
  Zasady rachunkowości.

 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy przy wyliczeniu kosztu z ustawionym
  przypadkiem szczególnym VAT lub PIT.

 • Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R
  oraz PIT-8AR.

 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano możliwość zmian grupowych.


 • Poprawiono problem przesyłania błędnego kodu tytułu ubezpieczenia do deklaracji ZUS
  RPA w przypadku rozwiązania, a następnie kontynuacji umowy.

 • Dodano skróty klawiszowe na wydatku w KPiR dotyczące kontrolek związanych z przypadkiem
  szczególnym PIT.

 • Dodano możliwość automatycznego wyboru uwierzytelniania dla poczty wychodzącej.

 • Poprawiono problem zbiorczego określania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy za
  pomocą wyjątku.

 • Poprawiono problem z importem E-ZLA o statusie "Wsteczne".


 • Wersja wymaga pełnej konwersji bazy danych.

InsERT GT 1.53 SP1

12.07.2018

Lista zmian:
 • Umożliwiono dodanie operacji o rodzaju podzielona płatność w module Homebanking. Moduł Homebanking jest dostępny w czerwonym PLUSIE dla InsERT GT.

 • Umożliwiono dodanie operacji o rodzaju podzielona płatność w module Historia transakcji.

 • Dodano Kreator podzielonej płatności. Pozwala on wprowadzić kwotę VAT dla rozrachunków powstałych przed 01.07.2018.

 • Dodano obsługę skrótu SHA-256 w zbiorczym podpisie e-deklaracji oraz przy podpisywaniu e-deklaracji za pomocą programu Biuro GT.

 • Poprawiono problem rozliczania rozrachunków z poziomu dekretu księgowego. Przy włączonej opcji automatycznego rozliczania rozrachunków, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: "żadna kwota nie może być ujemna".

 • Dodano możliwość wybrania kategorii dla automatycznych operacji VAT.

 • Dodano parametry umożliwiające automatyczne ustawienie kategorii dla automatycznej operacji VAT.

 • Poprawiono wyświetlanie danych w kolumnie Kwota VAT w operacjach bankowych. Kolumna pokazywała pozostały do rozliczenia VAT, zamiast kwotę VAT z operacji o rodzaju podzielona płatność.

 • Poprawiono problem przy rozliczaniu opcją Rozlicz zbiorczo. Wpisanie kwoty na liście rozliczanych rozrachunków nie powodowało przeliczenia kwoty pozostało.

 • Poprawiono problem pobierania salda rachunku bankowego w bankowości on-line. Po pobraniu historii saldo ni było odświeżane, pobieranie kończyło się błędem, mimo że log szczegółowy nie zwracał żadnych błędów.

 • Poprawiono problem błędnego wyświetlania kolumn na liście nierozliczonych rozrachunków w opcji Rozlicz rozrachunki dostępnej w Historii transakcji.

 • Przyśpieszono pobieranie Historii transakcji w bankowości on-line.

 • Poprawiono problem z odczytaniem numeru TNR podczas pobierania historii w bankowości on-line. Mogło to prowadzić do podwojenia się wpisów w Historii transakcji. Problem występował tylko, jeśli na 2 lub 3 znaku w tytule transakcji został wpisany ":".

 • Uszczegółowiono komunikat podczas rozliczania rozrachunku z zerowym VAT-em z wykorzystaniem mechanizmy podzielonej płatności za pomocą opcji Rozlicz. Nowy komunikat wskazuje ścieżkę rozliczenia takiego przypadku.

 • Dodano nowe kolumny w Transakcjach oczekujących w bankowości on-line: Numer faktury oraz Kwota VAT.

 • W opcji Uzgodnij w Historii transakcji w bankowości on-line na liście operacji dodano nowe kolumny: Rodzaj, Numer faktury, Kwota VAT.

 • Poprawiono problem podczas wysyłania transakcji oczekującej stworzonej na podstawie zwykłej wypłaty bankowej. W takim przypadku pojawiał się komunikat niepoprawny komunikat dotyczący kwoty VAT.

 • Podczas konwersji bazy danych do wersji 1.53 SP1 dokonano korekty zapisów w tabeli nz_FinanseSplata. Odpowiada ona za przechowywanie informacji o rozliczeniach rozrachunków. W wersjach 1.53 i 1.53 HF1, przy pewnych scenariuszach pracy, mogło dojść do niezgodności kwot rozliczeń z pierwotnymi wartościami rozliczanych rozrachunków.

 • Przy starcie programu dodano komunikat mówiący o planowanym na 30.09.2018 r. wycofaniu współpracy programu z niewspieranymi serwerami bazy danych: SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server 2008.

 • Rozwiązano problem resetowania stanu zgód na przetwarzanie danych osobowych w obiekcie Pracownik kontrahenta. Problem występował wtedy, gdy dokonywano ponownej edycji obiektu Pracownik kontrahenta z poziomu obiektu Kontrahent, ale przed zapisaniem obiektu Kontrahent.

 • W instalatorze dodano komunikat mówiący o blokadzie instalacji programu na niewspieranych systemach operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server oraz Windows 2008 Server.

 • W instalatorze dodano komunikat mówiący o planowanym na 30.09.2018 r. wycofaniu współpracy programu z niewspieranymi serwerami bazy danych: SQL Server 2000, SQL Server 2005 oraz SQL Server 2008.

 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę podzielonej płatności. W tym celu dodano m.in. do obiektu InsERT.FinDokument atrybuty: RodzajWplaty, NrFaktury, WartoscVatBiezaca, WartoscVatBiezacaWaluta, WartoscVatPoczatkowa, WartoscVatPoczatkowaWaluta, KwotaRachunekVat, RozliczajPPNiezgodnyVat, RozliczajPPNiezgodnyNrFaktury oraz zmieniono działanie metod rozliczających rozrachunki: Rozlicz(), RozliczWaluta() i RozliczCesja().

Wersja wymaga pełnej konwersji bazy danych. Insmaile o wersji będą rozłożone w czasie.
Numer wersji: 1.5302.10.4231

RODO - szkolenie już w sprzedaży!

24.05.2018

Dostępne jest już multimedialne szkolenie RODO + obsługa RODO w programach InsERT. Vademecum w przystępnej formie dostarcza wiedzy na temat obowiązków wynikających z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Oprócz wyczerpującego omówienia nowych przepisów, vademecum zawiera również instrukcję obsługi RODO w programach InsERT (InsERT nexo oraz InsERT GT). Wszystkie zagadnienia zostały opisane w przejrzysty sposób, a wygodna nawigacja umożliwia sprawne poruszanie się między poszczególnymi częściami szkolenia.

RODO - vademecum + obsługa RODO w programach InsERT to około 2 godzin nauki, zawartej w ponad 100 slajdach.

 Rozdziały:

 • RODO - Informacje  prawne – przegląd poszczególnych artykułów rozporządzenia wraz z ich szczegółowym opisem.
 • RODO w programach InsERT GT - opis funkcjonalności dotyczącej RODO w programach linii InsERT GT.
 • RODO w programach InsERT nexo - opis funkcjonalności dotyczącej RODO w programach linii InsERT nexo.
 • FAQ - najczęściej zadawane pytania.
 • RODO w praktyce - zbiór pytań na jakie powinna odpowiedzieć firma podczas wdrażania RODO.
 • Multimedia - filmy związane z RODO w programach linii InsERT GT i InsERT nexo.

 Cena netto: 99 zł (dotyczy licencji dla jednej osoby fizycznej, użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym)

​Dostępne jest także szkolenie RODO - vademecum, które polecamy firmom niebędącym użytkownikami naszych programów. Cena to 79 zł (dotyczy licencji dla jednej osoby fizycznej, użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym).

Witryna stworzona na platformie