Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Mar-Pol Computers

Firma Mar-Pol Computers powstała w maju 1995 r.

Od momentu powstania firmy fundamentem naszej działalności jest wspieranie i opieka nad strukturą informatyczną w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach.

Mar-Pol Computers

Aktualności

Wersja 1.59 SP1 - 27/11/2019

29.11.2019

 • Dodano obsługę nowej wersji pliku JPK_FA(3), która obowiązuje od 01.11.2019 r.
 • Dodano automatyczną aktualizację drzewka modułów o "Rozliczenia pośredników płatności".
 • Poprawiono błąd edycji kwoty rozrachunku, która dopuszczała poprawienie kwoty brutto na wartość wyższą od kwoty VAT. Poprawkę uwzględniono również przy edycji kwoty od strony dekretu.
 • Poprawiono problem nietworzenia się automatycznych operacji VAT wpłat bankowych rodzaju podzielona płatność. Problem występował tylko dla edytowanych operacji bankowych, w których zmieniano rodzaj ze zwykłej operacji na podzieloną płatność.
 • Przywrócono wypełnianie tytułu przy tworzeniu transakcji oczekującej na podstawie zobowiązania.
 • W mechanizmach związanych z pobieraniem parametrów dotyczących wysyłki wiadomości e-mail oraz wysyłki wiadomości SMS wykonano poprawki mające na celu poprawienie stabilności działania programu.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy

19.11.2019

Od 2020 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny mikrorachunek podatkowy dedykowany do wpłat odpowiednich danin. Rozwiązanie ma pozwolić na szybsze rozliczenia wypłat. 
Mikrorachunek podatkowy, na który kierowane będą wpłaty z kluczowych podatków (CIT, PIT, VAT) będzie zawierał PESEL lub NIP i będzie go można uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym.
Stare rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT, zostaną zamknięte do 31 grudnia 2019 r. Aby przygotować podatników do zmiany, Ministerstwo Finansów planuje uruchomienie w IV kwartale tego roku tzw. generatora mikrorachunków podatkowych, który będzie działał całodobowo i który pozwoli w dowolnym momencie uzyskać numer swojego mikrorachunku podatkowego, korzystając np. z urządzenia mobilnego.
Jako korzyść dla podatnika ministerstwo wskazuje przede wszystkim posiadanie jednego, indywidualnego mikrorachunku do wpłat kluczowych podatków bez względu na zmianę miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. Rozwiązanie ma też przyczynić się do zmniejszenia ilości błędów wynikających z niepoprawnego podania danych podczas realizacji przelewu. Dzięki szybkiej identyfikacji wpłaty podatkowej będzie ona niezwłocznie rozliczona, co przełoży się np. na uzyskanie „od ręki” zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków.
Indywidualne mikrorachunki podatkowe będą aktywne od 1 stycznia 2020 roku i będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zmiany w wersji 1.59 Gratyfikanta GT

25.10.2019

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.59 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zbiorczej zmiany stawki podatku w umowach cywilnoprawnych.
 • W parametrach wpłat i wypłat bankowych dodano opcję umożliwiającą niegenerowanie automatycznych transferów VAT.
 • Dodano możliwość eksportu deklaracji PPK do formatu zgodnego z wytycznymi PFR.
 • Dodano pozycje mobilny token do filtra Typ operacji w zestawieniu Raport bankowości on-line.
 • Na oknie operacji bankowej, w tym dla Homebankingu oraz Bankowości on-line, dodano możliwość dodania kategorii.
 • Poprawiono błąd powodujący wpisywanie kolejnych rekordów do tabeli pd_Sesja przez wątek obsługujący wysyłkę wiadomości SMS po każdym uruchomieniu tego wątku.
 • Poprawiono błąd związany z ustawianiem daty modyfikacji wiadomości SMS i osoby dodającej wiadomość. Wartości te nie były ustawiane w przypadku dodawania w programie pojedynczego SMS-a z innych modułów niż moduły wiadomości.
 • Poprawiono liczenie pola 42 na zaliczce od wypłat PIT. Poprzednio pole nie aktualizowało się automatycznie po zmianach wprowadzony na załączniku.
 • Poprawiono problem naliczania ujemnej składki zdrowotnej na rachunku o niskiej wartości.
 • Poprawiono problem wykazywania ekwiwalentu w świadectwie pracy.
 • Poprawiono problem z liczbą okresów (wypłat) dla świadczenia rehabilitacyjnego w deklaracji RSA.
 • Poprawiono problem z wykazywaniem na świadectwie pracy nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej.
 • Poprawiono problem zaokrąglania stawki godzinowej przy wyliczaniu dodatku za godziny nocne.
 • Rozbudowano interfejs programistyczny Sfera o obsługę dodawania i wysyłki wiadomości SMS. W tym celu dodano między innymi obiekty: InsERT.SMS, InsERT.SMSKolekcja, InsERT.SMSManager.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS w oknie edycji numerów telefonów dodano kontekstowe wyświetlanie nazwy kontrahenta.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, na liście odbiorców wiadomości dodano kolumnę z nazwą powiązanego obiektu.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano możliwość zakończenia procesu generowania wiadomości.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+a. Skrót umożliwia zaznaczenie całej treści podsumowania.
 • W mechanizmie blokad wielostanowiskowych poprawiono błąd mogący powodować problemy z wysyłką wiadomości SMS w przypadku wysyłki danej wiadomości i jej jednoczesnej edycji lub próby wycofania ze skrzynki nadawczej na innym stanowisku sieciowym.
 • W module wypłat dodano kolumny wykazujące kwoty ZUS pracodawcy, pracownika oraz składkę zdrowotną.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Dokument dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer oryginału".
 • W transferach pomiędzy rachunkami bankowymi oraz pomiędzy kasami dodano możliwość ustawienia daty wypływu oraz wpływu środków.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd mogący powodować zapis błędnej ilości znaków z jakich została zbudowana wiadomość. Błąd występował w przypadku zbiorczego tworzenia wiadomości dłuższych niż przypisany do taryfy limit znaków dla pojedynczej części wiadomości.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd pozwalający zmieniać treść wysłanej już wiadomości za pomocą autotekstów.
 • Z powodu występujących problemów z wczytywaniem do PUE zmieniono format dat przy eksporcie ZUS Z-3.
 • Zaktualizowano stawkę zryczałtowanego podatku dla umów cywilnoprawnych.
 • Zgodnie z zaleceniem ZUS składka PPK finansowana przez pracodawcę wykazywana jest w bloku III.B deklaracji RCA.
Witryna stworzona na platformie